Thanassis Psaris

Surface Designer student vid Tekniska Högskolan i Jönköping - Campus i12 Eksjö

Thanassis Psaris

Utbildningen omfattar två år och jag tar min examen som

Surface Designer i juni 2016.

Som Surface Designer, Digital Modeler eller Formbestämmare, fungerar jag som länken mellan designer och konstruktör. Jag tolkar designskisser, grova 3D-modeller eller annat konceptmaterial och producerar digitala

3D-modeller av hög kvalitet, avsedda för tillverkning av produkten.

Fokus ligger på CAD och 3D-modellering med inriktning på design, produktutveckling och tillverkning.

Under utbildningen får jag spetskompetens inom klass A och konceptmodellering, i programvarorna Alias Autostudio och Catia V5.

 

Bakgrund och erfarenheter

Jag har en bakgrund från den grafiska branschen där jag varit verksam i olika yrkesroller inom reklam, utbildning och webbproduktion. De senaste åren har jag tack vare mitt bilintresse varit verksam i bilbranschen inom återförsäljarledet. I botten ligger dock en stor passion för produktdesign och teknik, som jag nu förverkligar.

Jag har även erfarenhet av projektledning i olika befattningar med budget- och personalansvar, både som anställd och egenföretagare.

 

Ytterligare detaljer om mina tidigare yrkeserfarenheter och utbildningar finns att läsa i mitt CV.

 

Personliga egenskaper

Som person är jag driven, ansvarsfull, kvalitetsmedveten, metodisk och analytisk. Jag är en kreativ problemlösare med stort tålamod och jag lämnar inga detaljer åt slumpen. Min utåtriktade personlighet, positiva attityd och prestigelöshet gör att jag trivs väldigt bra i samarbete med andra. Jag har lätt för att skapa goda relationer och blir snabbt en uppskattad medarbetare i teamet. Min kommunikationsförmåga är välutvecklad och jag uttrycker mig gärna både verbalt, visuellt och i skrift.

 

LIA – Praktikperioder

Utbildningens andra läsår omfattar två LIA-perioder på vardera tio veckor samt ett examensarbete på fem veckor.

Jag är antagen till Volvo Design för båda praktikperioderna, med placering i interiörmodelleringsgruppen.

 

Perioder för LIA-praktik och examensarbete

LIA 1: veckorna 40-49 2015

Examensarbete: veckorna 7-11 2016

LIA 2: veckorna 12-21 2016

 

Kontakta mig gärna så berättar jag mer om mig själv, min kompetens och utbildningen.

thanassis@boattail.se

Ytterligare detaljer om min kompetens, utbildningar och tidigare yrkeserfarenheter finns att läsa i mitt

Tekniska Högskolan Jönköping
Campus i12

Copyright © All Rights Reserved | Thanassis Psaris | thanassis@boattail.se |